афротурист

Technikum Hotelarstwa z animacją czasu wolnego

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby branżowych organizacji i stowarzyszeń.

hotelarstwo2

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza i inna.
Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach
i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.
Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: organizacja pracy w hotelarstwie, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa konsumenta, obsługa informatyczna w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne
i praktyka zawodowa. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika hotelarstwa, przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Dysponujemy:
Pracownią hotelarską z ladą recepcyjną, jednostką mieszkalną z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym oraz profesjonalnie wyposażoną salą obsługi konsumenta.

hotelarstwo3

animacja1

animacja2

 

Po ukończeniu technikum w tym kierunku zdobędziesz:
- tytuł technika hotelarstwa,
- zawód cieszący się dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy,
- umiejętność porozumiewania się w dwóch językach obcych

Odbędziesz:
- praktyki zawodowe w renomowanych hotelach w Polsce i zagranicą, m.in. w sieci hoteli Starwood
- spotkania z przedsiębiorcami branżowymi umożliwiające podjęcie pracy zawodowej.

Będziesz miał możliwość:
- wzięcia udziału w zawodowych konkursach ogólnopolskich

Zapewniamy:
- zajęcia dydaktyczne w pracowniach przedmiotowych, w tym w hotelarskiej, obsługi konsumenta,
- profesjonalne przygotowanie do egzaminów maturalnych i zawodowych.

 

sadiogorod.net

Współpracujemy z hotelami:

sheraton

intercontinental

mariott

sofitelWarsawVictoria

okecie

westin