афротурист

Praktyki w Polsce

Praktyki dla kierunków: HOTELARSTWO, KELNER, ŻYWIENIE I USŁUGI GASTRONOMICZNE

  

Umowy z hotelami obejmują pracę w poszczególnych segmentach hotelu: restauracja, bar, konferencje, recepcja, housekeeping. Czas pracy jest ustalany w umowie oraz w przygotowywanych  na każdy tydzień grafikach.

Praktyka pomaga uczniom w nauce fachowej i kompleksowej obsługi gościa hotelowego przy posługiwaniu się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy noclegowej.

Uczniowie organizują pracę w zakładzie hotelarskim, usługi gastronomiczne, turystyczne i rekreacyjne. Podczas praktyk uczą się również postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu oraz doskonalą z każdym dniem swoje kwalifikacje zawodowe.

Uczniowie praktykują w hotelach:

Sheraton *****

Westin *****

Bristol *****

Marriott *****

Intercontinental *****

Hayatt *****

Novotel *****

Holiday Inn *****

Airport Hotel Okęcie ****

 

 Praktyki dla kierunku: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU   

  

Zadaniem praktyk zawodowych w architekturze krajobrazu jest zapoznanie przyszłego absolwenta z realiami pracy w tym zawodzie. Odbywają się one u pracodawców zajmujących się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni, w szkółkach roślin ozdobnych, w sklepach ogrodniczych, kwiaciarniach oraz w hotelu Sheraton w dziale zajmującym się oprawą florystyczną sal hotelowych, imprez odbywających się na jego terenie. 

Uczniowie zapoznają się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jego organizacją, obowiązującymi zasadami BHP, organizują swoje miejsce pracy, planują działania na dany dzień, uczą się rozmnażać i pielęgnować rośliny w szkółce, wykonują podstawowe prace przy sadzeniu i pielęgnowaniu roślin ozdobnych, wykonują prace pomocnicze przy projektowaniu nowych nasadzeń, zapoznają się z narzędziami i maszynami wykorzystywanymi w terenach zieleni. 

W centrach ogrodniczych zapoznają się z działalnością placówki handlowej, z asortymentem sklepu, uczą się obsługi klienta. W kwiaciarniach zajmują się układaniem bukietów, tworzeniem dekoracji z roślin żywych, sztucznych oraz doniczkowych. 
Praktyki zawodowe w technikum architektury krajobrazu trwają 4 tygodnie. Odbywają się wiosną w trzeciej klasie, w okresie największego nasilenia prac w ogrodach – kwiecień/maj. 

sadiogorod.net

Współpracujemy z hotelami:

sheraton

intercontinental

mariott

sofitelWarsawVictoria

okecie

westin